Välkommen till LA Vision
LA Vision erbjuder evenemangsproduktion i världsklass, stort som litet till rätt budget! LA Vision
arbetar med personliga och direkta kontakter med artister, föreläsare, producenter och
projektledaren för att du som kund ska nå dina uppsatta mål på ett enkelt och självklart sätt. LA
Vision tar gärna uppdrag som totalentreprenör från start till mål, givetvis på de intentioner du som
uppdragsgivare har. Uppdraget kan omfatta alla eller enskilda delar av en produktion som,
planering, budget, artistbokning, ansökningar, bidrag, logistik, ljud-; ljus-; & scen teknik, lokaler,
film, avtal, dokumentation, juridik, marknadsföring och sponsring, i precis den anda du vill ha det
gjort!
Ditt EvEnEmang vårt EngagEmang
KONTAKT
MD Lars Ericsson
Mail: lars@lavision.se
info@lavision.se
Tel: +46 (0) 709420712

Converted to HTML with WordToHTML.net